O nasModeleEkoFirmaPartnerzyPromocjaKontakt

Włoskie piekno w Twoim domu


Dostarczamy zestawy mebli kuchennych i łazienkowych.
Instalujemy szafy i garderoby na wymiar.

 • Gwarancja ceny
 • 25 lat doświadczenia
 • Pełna personalizacja projektu
 • Kuchnia dopasowana do budżetu
 • Wysokiej jakości materiały i technologie
Eko kuchnia taniej -23% VAT1

Modele kuchni

Poznaj nasze kuchnie

Atrak­cyj­ne, nie­po­wta­rzal­ne, wło­skie wzor­nic­two kuch­ni nowo­cze­snych i kla­sycz­nych, połą­czo­ne z zasto­so­wa­niem naj­now­szych tech­no­lo­gii, two­rzą pro­dukt speł­nia­ją­cy ocze­ki­wa­nia este­tycz­ne, jako­ścio­we oraz ceno­we dla róż­nych grup klientów. 

Zapewniamy serwis gwarancyjny i usługi pogwarancyjne

Zdobyliśmy duże doświadczenie w realizacji nietypowych zleceń i indywidualnych rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych z zachowaniem funkcjonalności, ergonomiki i koncepcji.

Salon Firmowy włoskiego producenta ARAN WORLD S.r.l.

 • Na rynku od 1994. roku
 • Oferujemy produkty włoskiego producenta
 • Realizujemy własną produkcję krajową

Doradzimy, zaprojektujemy i wykonamy!

Skontaktuj się z Salonem Firmowym włoskiego producenta ARAN WORLD S.r.l., aby:

 • dowiedzieć się więcej na temat wyboru modelu kuchni
 • poznać wstępne ceny
 • uzgodnić wykonanie wizualizacji komputerowej
 • umówić się na pomiar
 • wybrać rodzaj zabudowy z projektantem


+48 603 875 640

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji w Home Concept w Warszawie.

Al. Jerozolimskie 185 paw 34 A
 

Jak dojechać?
 

FB MAIL

website © jjmh.pl

O nas

Modele

Eko

Firma

Partnerzy

Promocja

Kontakt